Profil Radnego

Radni Image
Majewski Robert
Radny

Statystyki

Obecność na posiedzeniach: 41/43
Udział w głosowaniach: 431/446

Ostatnie posiedzenia