Profil Radnego

Radni Image
Majewski Robert
Radny

Statystyki

Obecność na posiedzeniach: 45/47
Udział w głosowaniach: 541/556

Ostatnie posiedzenia