Profil Radnego

Radni Image
Majewski Robert
Radny

Statystyki

Obecność na posiedzeniach: 50/52
Udział w głosowaniach: 600/634

Ostatnie posiedzenia