Profil Radnego

Radni Image
Majewski Robert
Radny

Statystyki

Obecność na posiedzeniach: 33/35
Udział w głosowaniach: 346/361

Ostatnie posiedzenia