Szczegóły posiedzenia

27.10.2021
10:00 - 12:00   XXX Zwyczajna Sesja Rady Gminy Nowa Sól

  Porządek obrad

 • Tytuł: 1. Otwarcie sesji.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 3. Przedstawienie porządku obrad.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: a. Przyjęcie porządku obrad
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: a. Wniosek formalny Radnego Mirosława Wojtczaka o ujednolicenie podwyżki stawek podatku od nieruchomości o 3,6%
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Nie przyjęto
 • Tytuł: b. Wniosek formalny Radnego Kazimierz Statkiewicza o ujednolicenie podwyżki stawek podatku od nieruchomości o 3,2%
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: b. Wnisek formalny radnego Kazimierza Statkiewicza o ujednolicenie podwyżki stawek podatku od nieruchomości o 3,2%
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Nie przyjęto
 • Tytuł: c. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021-2026
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/173/2021 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nowa Sól na 2021 rok
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Nie przyjęto
 • Tytuł: 9. Podjęcie uchwały uchwała w sprawie zmiany uchwały nr I/3/2018 z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie powołania Stałych Komisji Rady Gminy Nowa Sól.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Nie przyjęto
 • Tytuł: 10. Zgłoszenie wniosków i interpelacji.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 11. Odpowiedzi na zgłoszone wnioski i interpelacje
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 12. Sprawy różne
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 13. Zakończenie obrad sesji.
 • Typ punktu: Komunikat