Szczegóły posiedzenia

19.06.2019
12:00 - 15:00   IX zwyczajna sesja Rady Gminy Nowa Sól
  Data publikacji: ...
  Długość nagrania: ...

Obecności:

1
2
3
 •   Uprawnionych: 14
 •   Obecnych: 10
 •   Nieobecnych: 4
LP. Imię I nazwisko Obecność
1 Boś Beata TAK
2 Gawroniak Barbara TAK
3 Kieliszczyk - Grela Joanna TAK
4 Majewski Robert TAK
5 Młynarek Małgorzata TAK
6 Ogrodniczuk Zbigniew NIE
7 Ostrowska Monika TAK
8 Posyniak Czesław TAK
9 Radziej Sylwia TAK
10 Statkiewicz Kazimierz NIE
11 Syćko Danuta NIE
12 Wojtczak Mirosław NIE
13 Zarek Witold TAK
14 Zuterek Paweł TAK

  Porządek obrad

 • Tytuł: 1. Otwarcie posiedzenia.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 2.Stwierdzenie prawomocności obrad.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 3. Przedstawienie porządku obrad
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 5. Przedstawienie Raportu o stanie gminy za rok 2018 i debata.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Nowa Sól.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 7. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nowa Sól za 2018 rok.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: a. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nowa Sól za 2018 rok.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: b. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Nowa Sól z tytułu wykonania budżetu Gminy Nowa Sól za 2018 rok
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowa Sól na 2019 rok.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Sól na lata 2019 – 2027.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 10. Podjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VI/30/2019 Rady Gminy Nowa Sól w sprawie wyznaczenia inkasentów do poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych oraz ustalenie wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 11. Podjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany do Uchwały nr VI/32/2019 Rady Gminy Nowa Sól w sprawie opłaty targowej
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 11. Podjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany do Uchwały nr VI/32/2019 Rady Gminy Nowa Sól w sprawie opłaty targowej
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowa Sól oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z parku krajobrazowego Cypel w Jodłowie
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 14. Podjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany w sprawie zmiany składu osobowego Stałych Komisji Rady Gminy Nowa Sól
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 14.Podjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany w sprawie zmiany składu osobowego Stałych Komisji Rady Gminy Nowa Sól.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Nie przyjęto
 • Tytuł: 15. Zgłoszenie wniosków i interpelacji.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 16. Zapytania sołeckie.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 17. Odpowiedzi na zgłoszone wnioski i interpelacje.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 18. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia sesji.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 19. Sprawy różne.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 20. Zakończenie obrad sesji.
 • Typ punktu: Komunikat