Szczegóły posiedzenia

16.06.2021
11:00 - 12:00   XXVI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Nowa Sól
  Data publikacji: ...
  Długość nagrania: ...

Obecności:

 •   Uprawnionych: 13
 •   Obecnych: 11
 •   Nieobecnych: 2
LP. Imię I nazwisko Obecność
1 Boś Beata TAK
2 Kieliszczyk - Grela Joanna TAK
3 Majewski Robert TAK
4 Młynarek Małgorzata TAK
5 Ogrodniczuk Zbigniew TAK
6 Ostrowska Monika TAK
7 Posyniak Czesław NIE
8 Radziej Sylwia TAK
9 Statkiewicz Kazimierz TAK
10 Syćko Danuta TAK
11 Wojtczak Mirosław NIE
12 Zarek Witold TAK
13 Zuterek Paweł TAK

  Porządek obrad

 • Tytuł: 1. Otwarcie posiedzenia.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 3. Przedstawienie porządku obrad.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 3a. Przyjęcie porządku obrad
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym przez Gminę Nowa Sól trzech lokali w budynku posadowionym na działce oznaczonej ewidencyjnie numerem 400/3 o pow. 0,4983 ha położonej w Lubięcinie, gminie Nowa Sól oraz udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 7. Zakończenie posiedzenia
 • Typ punktu: Komunikat