Szczegóły posiedzenia

20.06.2022
11:30 - 14:00   XXXVI Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Nowa Sól
  Data publikacji: ...
  Długość nagrania: ...

Obecności:

 •   Uprawnionych: 15
 •   Obecnych: 13
 •   Nieobecnych: 2
LP. Imię I nazwisko Obecność
1 Boś Beata TAK
2 Gąsior Krzysztof TAK
3 Kieliszczyk - Grela Joanna TAK
4 Kołpaczek Radosław TAK
5 Majewski Robert TAK
6 Młynarek Małgorzata TAK
7 Ogrodniczuk Zbigniew TAK
8 Ostrowska Monika TAK
9 Posyniak Czesław TAK
10 Radziej Sylwia TAK
11 Statkiewicz Kazimierz NIE
12 Syćko Danuta TAK
13 Wojtczak Mirosław TAK
14 Zarek Witold TAK
15 Zuterek Paweł NIE

  Porządek obrad

 • Tytuł: 1. Otwarcie sesji
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 2. Stwierdzenie prawomocności obrad
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 3. Przedstawienie porządku obrad
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: Wniosek Wójta Gminy Nowa sól o dodanie punktu dot. udzielenia dotacji na przeprowadzenie prac konserwatorskich
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: Wniosek Przewodniczącego Radu o usinięcie z porządku obrad pkt 13
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 4. Przyjęcie porządku obrad po zmianach
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 6. Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Nowa Sól za rok 2021 i debata
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 7. Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Nowa Sól wotum zaufania
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (3/5 ustawowa)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 8. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2021 rok
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 8a. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nowa Sól za 2021 rok.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 8b. Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Nowa Sól z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 9. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 10. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Sól na lata 2022 – 2030
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 11. Projekt uchwały w sprawie uznania skargi na działalność Wójta Gminy Nowa Sól za bezzasadną
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 12. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych za udział w działaniu ratowniczy, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 13. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli na nabycie przez Gminę Nowa Sól nieruchomości położonych w obrębie Lubieszów oraz Rudno, gminy Nowa Sól
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 14. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Nowa Sól prawa własności nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie numerem działki 730/2 o pow. 0,26 ha położonej w obrębie Przyborów, gmina Nowa Sól
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 15. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Nowa Sól prawa własności nieruchomości położonej w obrębie Lelechów, gmina Nowa Sól
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 16. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Nowa Sól prawa własności nieruchomości położonej w obrębie Lubieszów, gmina Nowa Sól
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 17. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Nowa Sól nieruchomości niezabudowanych, położonych w miejscowości Nowe Żabno, gmina Nowa Sól
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 18. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zabudowy rekreacji indywidualnej
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 19. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu ochrony środowiska dla Gminy Nowa Sól na lata 2022 -2025 z perspektywą do 2029 roku
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 20. Projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Lelechów
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 21. Projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 22. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr I/3/2018 z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie powołania Stałych Komisji Rady Gminy Nowa Sól
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Nie przyjęto
 • Tytuł: 23. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w celu przygotowania i realizacji strategii rozwoju ponadlokalnego „Partnerstwa Gmin – Lubuska 9” dla Gmin: Kożuchów, Nowa Sól, Nowe Miasteczko, Bytom Odrzański, Siedlisko, Kolsko, Wschowa, Szlichtyngowa, Sława
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 24. Projekt uchwały udzielenia dotacji na przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich w zabytkowym Kościele filialnym pw. Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Rudnie, stanowiącego własność Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętej Rodziny w Lubieszowie.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 25. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Soli za rok 2021
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 26. Zapytania sołeckie
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 27. Zgłaszanie wniosków i interpelacji
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 28. Odpowiedzi na zgłoszone wnioski i interpelacje
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 29. Sprawy różne
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 30. Zakończenie obrad
 • Typ punktu: Komunikat