Szczegóły posiedzenia

21.02.2019
12:00 - 14:00   VI Sesja Rady Gminy Nowa Sól
  Data publikacji: ...
  Długość nagrania: ...

Obecności:

 •   Uprawnionych: 14
 •   Obecnych: 13
 •   Nieobecnych: 1
LP. Imię I nazwisko Obecność
1 Boś Beata TAK
2 Gawroniak Barbara TAK
3 Kieliszczyk - Grela Joanna TAK
4 Majewski Robert TAK
5 Młynarek Małgorzata TAK
6 Ogrodniczuk Zbigniew TAK
7 Ostrowska Monika TAK
8 Posyniak Czesław TAK
9 Radziej Sylwia TAK
10 Statkiewicz Kazimierz TAK
11 Syćko Danuta TAK
12 Wojtczak Mirosław NIE
13 Zarek Witold TAK
14 Zuterek Paweł TAK

  Porządek obrad

 • Tytuł: TEST 01
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: TEST 02
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: Otwarcie posiedzenia.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: Stwierdzenie prawomocności obrad.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: Przedstawienie porządku obrad.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: Głosowanie nad porządkiem obrad
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: Wręczenie zaświadczeń nowo wybranym sołtysom.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: Sprawozdanie z działalności Komisji Gospodarczej
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowa Sól na 2019 rok.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Przyborowie znajdującej się w Lubieszowie oraz zmiany w statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Przyborowie w części dotyczącej działania i lokalizacji filii.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Przyborowie znajdującej się w Kiełczu, Lipinach i Wrociszowie oraz zamiaru dokonania zmiany w statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Przyborowie w części dotyczącej działania i lokalizacji filii.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowosolskiemu w celu przygotowania i realizacji Projektu pod nazwą „Kolej na rower- Budowa ścieżek rowerowych w ramach rozwoju transportu ekologicznego na terenie powiatu nowosolskiego”.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: Podjęcie uchwały wyznaczenia inkasentów do poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych oraz ustalenie wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Nowosolskiego na zadania bieżące związane z realizacją zadania pn. „Powiatowe zawody strażackie”.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: Podjęcie uchwały w sprawie wysokości opłaty targowej.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Stałych Komisji Rady Gminy Nowa Sól
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Nie przyjęto
 • Tytuł: Zgłoszenie wniosków i interpelacji.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: Zapytania sołeckie.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: Odpowiedzi na zgłoszone wnioski i interpelacje.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: Przyjęcie protokołów z posiedzeń sesji.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: Sprawy różne.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: Zakończenie obrad sesji.
 • Typ punktu: Komunikat