Szczegóły posiedzenia

28.09.2023
10:00 - 11:00   XLVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Nowa Sól
  Data publikacji: ...
  Długość nagrania: ...

Obecności:

2
3
 •   Uprawnionych: 15
 •   Obecnych: 15
 •   Nieobecnych: 0
LP. Imię I nazwisko Obecność
1 Boś Beata TAK
2 Gąsior Krzysztof TAK
3 Kieliszczyk - Grela Joanna TAK
4 Kołpaczek Radosław TAK
5 Majewski Robert TAK
6 Młynarek Małgorzata TAK
7 Ogrodniczuk Zbigniew TAK
8 Ostrowska Monika TAK
9 Posyniak Czesław TAK
10 Radziej Sylwia TAK
11 Statkiewicz Kazimierz TAK
12 Syćko Danuta TAK
13 Wojtczak Mirosław TAK
14 Zarek Witold TAK
15 Zuterek Paweł TAK

  Porządek obrad

 • Tytuł: 1. Otwarcie posiedzenia sesji
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 2. Stwierdzenie prawomocności obrad
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 3. Przedstawienie porządku obrad
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 4. Przyjęcie porządku obrad
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad i trybu korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Nowa Sól
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: Wniosek formalny Radnego Wojtczaka o usunięcie w par. 4 ust. 3 fragmentu dot. zgody P. Wójt
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Nie przyjęto
 • Tytuł: Wniosek formalny Randego Wojtczaka w par 5 ust. 2 zastąpienie wyrazu Wójt wyrazem Rada
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Nie przyjęto
 • Tytuł: Wniosek formalny Randego Wojtczaka dopisanie w par. 1 ust. 7 opiekunem świetlicy wiejskiej jest Sołtys ....
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Nie przyjęto
 • Tytuł: Wniosek formalny Radnego Wojtczaka o dodanie w par. 1 ust. 8 w przypadku nieobecności Sołtysa opiekuna wyznacza Wójt
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: Wniosek formalny Radnego Wojtczaka o dopisanie w par. 1 ust. 8 w brzmieniu; w przypadku nieobecności Sołtysa opiekuna wyznacza Wójt Gminy
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Nie przyjęto
 • Tytuł: Wniosek formalny Radnej Ostrowskiej o odrzuceniu tej uchwały w całości
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad i trybu korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Nowa Sól
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: Wniosek formalny Radnej Ostrowskiej o odrzuceniu tej uchwały w całości [Reasumpcja #1]
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Nie przyjęto
 • Tytuł: Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad i trybu korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Nowa Sól
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Nowa Sól nieruchomości, położonych w miejscowości Lubieszów i Rudno, gmina Nowa Sól
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 7. Zakończenie sesji
 • Typ punktu: Komunikat