Szczegóły posiedzenia

19.11.2021
10:00 - 12:00   XXXI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Nowa Sól
  Data publikacji: ...
  Długość nagrania: ...

Obecności:

 •   Uprawnionych: 13
 •   Obecnych: 12
 •   Nieobecnych: 1
LP. Imię I nazwisko Obecność
1 Boś Beata TAK
2 Kieliszczyk - Grela Joanna TAK
3 Majewski Robert TAK
4 Młynarek Małgorzata TAK
5 Ogrodniczuk Zbigniew TAK
6 Ostrowska Monika TAK
7 Posyniak Czesław NIE
8 Radziej Sylwia TAK
9 Statkiewicz Kazimierz TAK
10 Syćko Danuta TAK
11 Wojtczak Mirosław TAK
12 Zarek Witold TAK
13 Zuterek Paweł TAK

  Porządek obrad

 • Tytuł: 1. Otwarcie posiedzenia.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 3. Przedstawienie porządku obrad.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 3a. Przyjęcie porządku obrad
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Nowa Sól
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 4a. Wniosek Radnego Z. Ogrodniczuka, o zmianę w par. 2 kwot wynagrodzenia
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Nie przyjęto
 • Tytuł: 4b. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Nowa Sól
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Gminy Nowa Sól.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 5a. Wniosek formalny Radnego M. Wojtczaka o zmianę w par.2 kwot diet.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Nie przyjęto
 • Tytuł: 5b. Wniosek Radnej M. Ostrowskiej o zmianę zapisu w par. 4 dotyczącym potrąceń diet za nieobecność
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 5c. Wniosek Radnego P. Zuterka w par. 2 dotyczącym dodanie pkt. 4 w sprawie dodatku funcyjnego dla przewodniczących komisji stałych
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Nie przyjęto
 • Tytuł: 5d. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Gminy Nowa Sól.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Nowosolskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi nr 1044 F Nowa Sól – Nowe Żabno – budowa ścieżki rowerowej”.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 7. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Nowe Żabno.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Nowosolskiego na zadania bieżące związane z utrzymaniem stanowiska Powiatowego Konserwatora Zabytków.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 9. Zakończenie posiedzenia
 • Typ punktu: Komunikat