Szczegóły posiedzenia

29.01.2024
10:00 - 12:00   L nadzwyczajna sesja Rady Gminy Nowa Sól
  Data publikacji: ...
  Długość nagrania: ...

Obecności:

 •   Uprawnionych: 16
 •   Obecnych: 13
 •   Nieobecnych: 3
LP. Imię I nazwisko Obecność
1 Boś Beata NIE
2 Gawroniak Barbara NIE
3 Gąsior Krzysztof TAK
4 Kieliszczyk - Grela Joanna TAK
5 Kołpaczek Radosław TAK
6 Majewski Robert TAK
7 Młynarek Małgorzata TAK
8 Ogrodniczuk Zbigniew TAK
9 Ostrowska Monika TAK
10 Posyniak Czesław NIE
11 Radziej Sylwia TAK
12 Statkiewicz Kazimierz TAK
13 Syćko Danuta TAK
14 Wojtczak Mirosław TAK
15 Zarek Witold TAK
  Show More
16 Zuterek Paweł TAK
  Show Less

  Porządek obrad

 • Tytuł: 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 2. Przedstawienie porządku obrad.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 3. Przyjęcie porządku obrad.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 4. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłekw szkole i w domu" na lata 2024-2028.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji przez Gminę Nowa Sól prowadzenia zadania publicznego Województwa Lubuskiego w zakresie dróg publicznych, polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 297 na odcinku Wrociszów-Lubieszów w zakresie budowy drogi dla rowerów.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Lubuskiemu.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 9. Zakończenie sesji.
 • Typ punktu: Komunikat