Szczegóły posiedzenia

26.04.2022
10:30 - 12:30   XXXV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Nowa Sól
  Data publikacji: ...
  Długość nagrania: ...

Obecności:

 •   Uprawnionych: 15
 •   Obecnych: 13
 •   Nieobecnych: 2
LP. Imię I nazwisko Obecność
1 Boś Beata TAK
2 Gąsior Krzysztof TAK
3 Kieliszczyk - Grela Joanna TAK
4 Kołpaczek Radosław TAK
5 Majewski Robert TAK
6 Młynarek Małgorzata TAK
7 Ogrodniczuk Zbigniew NIE
8 Ostrowska Monika TAK
9 Posyniak Czesław TAK
10 Radziej Sylwia NIE
11 Statkiewicz Kazimierz TAK
12 Syćko Danuta TAK
13 Wojtczak Mirosław TAK
14 Zarek Witold TAK
15 Zuterek Paweł TAK

  Porządek obrad

 • Tytuł: 1. Otwarcie sesji.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: Stwierdzenie prawomocności obrad.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 3. Przedstawienie porządku obrad.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: a. Wniosek o usunięcie z porządku obrad punktu nr 7
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: b. Przyjęcie porządku obrad
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Sól na lata 2022 – 2030
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zakresu pomocy zapewnianej obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 8. Podjęcie w sprawie udzielenia zgody na nieodpłatne nabycie w drodze komunalizacji, na rzecz Gminy Nowa Sól, nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Nowa Sól, położonej w miejscowości Nowe Żabno, gmina Nowa Sól.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym przez Gminę Nowa Sól nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Rudno, gmina Nowa Sól.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr I/3/2018 z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie powołania Stałych Komisji Rady Gminy Nowa Sól.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Nie przyjęto
 • Tytuł: 12. Zapytania sołeckie
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 13. Zgłoszenie wniosków i interpelacji.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 14. Odpowiedzi na zgłoszone wnioski i interpelacje
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 15. Sprawy różne
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 16. Zakończenie obrad sesji.
 • Typ punktu: Komunikat