Szczegóły posiedzenia

28.06.2021
10:00 - 12:00   XXVII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Nowa Sól
  Data publikacji: ...
  Długość nagrania: ...

Obecności:

1
2
 •   Uprawnionych: 13
 •   Obecnych: 12
 •   Nieobecnych: 1
LP. Imię I nazwisko Obecność
1 Boś Beata TAK
2 Kieliszczyk - Grela Joanna TAK
3 Majewski Robert TAK
4 Młynarek Małgorzata TAK
5 Ogrodniczuk Zbigniew TAK
6 Ostrowska Monika TAK
7 Posyniak Czesław NIE
8 Radziej Sylwia TAK
9 Statkiewicz Kazimierz TAK
10 Syćko Danuta TAK
11 Wojtczak Mirosław TAK
12 Zarek Witold TAK
13 Zuterek Paweł TAK

  Porządek obrad

 • Tytuł: 1. Wręczenie zaświadczenia o wyborze radnego.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 2. Otwarcie sesji.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 3. Ślubowanie radnego.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 4. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 5. Przedstawienie porządku obrad.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: a. Przyjęcie porządku obrad
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 6. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 7. Przedstawienie Raportu o stanie gminy za rok 2020 i debata.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Nowa Sól.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 9. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nowa Sól za 2020 rok.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 10. a. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nowa Sól za 2020 rok.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: b. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Nowa Sól z tytułu wykonania budżetu Gminy Nowa Sól za 2020 rok
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli na nabycie przez Gminę Nowa Sól nieruchomości położonych w obrębie Lubieszów, gmina Nowa Sól.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Nie przyjęto
 • Tytuł: 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym przez Gminę Nowa Sól lokalu w budynku posadowionym na działce oznaczonej ewidencyjnie numerem 400/12 o pow. 0,0727 ha położonej w obrębie Stany Lipiny, gminie Nowa Sól oraz udziału w prawie w prawie własności gruntu.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowa Sól.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 14.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Stałych Komisji Rady Gminy Nowa Sól
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Nie przyjęto
 • Tytuł: 15. Zgłoszenie wniosków i interpelacji.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 16. Zapytania sołeckie.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 17. Odpowiedzi na zgłoszone wnioski i interpelacje
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 18. Sprawy różne
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 19. Zakończenie obrad sesji.
 • Typ punktu: Komunikat