Szczegóły posiedzenia

12.08.2021
10:23 - 11:13   test

  Porządek obrad

  • Tytuł: 1.o
  • Typ punktu: Komunikat
  • Tytuł: 2. uchwała
  • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
  • Wynik: Przyjęto