Szczegóły posiedzenia

25.08.2020
11:00 - 13:00   XIX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Nowa Sól
  Data publikacji: ...
  Długość nagrania: ...

Obecności:

 •   Uprawnionych: 13
 •   Obecnych: 9
 •   Nieobecnych: 4
LP. Imię I nazwisko Obecność
1 Boś Beata NIE
2 Kieliszczyk - Grela Joanna TAK
3 Majewski Robert TAK
4 Młynarek Małgorzata TAK
5 Ogrodniczuk Zbigniew NIE
6 Ostrowska Monika TAK
7 Posyniak Czesław TAK
8 Radziej Sylwia TAK
9 Statkiewicz Kazimierz TAK
10 Syćko Danuta NIE
11 Wojtczak Mirosław NIE
12 Zarek Witold TAK
13 Zuterek Paweł TAK

  Porządek obrad

 • Tytuł: 1.Otwarcie posiedzenia.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 3. Przedstawienie porządku obrad.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 3a. Głosowanie w sprawie wprowadzenia do porządku obrad pkt. "Podjęcie uchwały w sprawie Porozumienia Międzygminnego dotyczącego współdziałania przy relizacji zadania polegającego na wyznaczeniu aglomeracji Nowa Sól"
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 3b. Przyjęcie porządku obrad
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2027.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 6. Podjęcie uchwały zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Nowa Sól na lata 2020-2023”.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 8. Podjęcie w sprawie udzielenia dotacji na przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych w zabytkowym kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lubięcinie, należącego do Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lubięcinie, wpisanym do rejestru zabytków województwa lubuskiego.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr III/11/2018 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 28 grudnia 2018 r.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 10. Podjęcie uchwały w sprawie Porozumienia Międzygminnego dotyczącego współdziałania przy relizacji zadania polegającego na wyznaczeniu aglomeracji Nowa Sól
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 11. Zakończenie posiedzenia
 • Typ punktu: Komunikat