Szczegóły posiedzenia

31.05.2021
12:00 - 14:00   XXV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Nowa Sól
  Data publikacji: ...
  Długość nagrania: ...

Obecności:

 •   Uprawnionych: 5
 •   Obecnych: 14
 •   Nieobecnych: -9
LP. Imię I nazwisko Obecność
1 Majewski Robert TAK
2 Ostrowska Monika TAK
3 Radziej Sylwia TAK
4 Syćko Danuta TAK
5 Zuterek Paweł TAK

  Porządek obrad

 • Tytuł: 1. Otwarcie sesji.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 2. Przedstawienie porządku obrad.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 2a. Przyjęcie porządku obrad
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 3. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Sól na lata 2021 – 2030.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 6. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowa Sól w 2021 r."
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 8. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Nowa Sól na lata 2021 – 2025.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym, nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Kiełcz, gmina Nowa Sól, stanowiącej własność Gminy Nowa Sól
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Stałych Komisji Rady Gminy Nowa Sól.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Nie przyjęto
 • Tytuł: 11. Zgłoszenie wniosków i interpelacji.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 12. Odpowiedzi na zgłoszone wnioski i interpelacje
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 13. Sprawy różne
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 14. Zakończenie obrad sesji.
 • Typ punktu: Komunikat