Szczegóły posiedzenia

28.03.2022
11:30 - 13:00   XXXIV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Nowa Sól
  Data publikacji: ...
  Długość nagrania: ...

Obecności:

 •   Uprawnionych: 15
 •   Obecnych: 14
 •   Nieobecnych: 1
LP. Imię I nazwisko Obecność
1 Boś Beata NIE
2 Gąsior Krzysztof TAK
3 Kieliszczyk - Grela Joanna TAK
4 Kołpaczek Radosław TAK
5 Majewski Robert TAK
6 Młynarek Małgorzata TAK
7 Ogrodniczuk Zbigniew TAK
8 Ostrowska Monika TAK
9 Posyniak Czesław TAK
10 Radziej Sylwia TAK
11 Statkiewicz Kazimierz TAK
12 Syćko Danuta TAK
13 Wojtczak Mirosław TAK
14 Zarek Witold TAK
15 Zuterek Paweł TAK

  Porządek obrad

 • Tytuł: 1. Otwarcie posiedzenia.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 3. Przedstawienie porządku obrad.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: a) przyjęcie porządku obrad
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 5. Podjęcie uchwały w sprawie wstępnej lokalizacji przystanków dla autobusów szkolnych przy drodze powiatowej nr 1052F w m. Lubieszów.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż przez Gminę Nowa Sól lokalu nr 6 w budynku posadowionym na działce oznaczonej ewidencyjnie numerem 7/8 o pow. 0,1548 ha, położonej w obrębie Lubięcin, gminie Nowa Sól oraz udziału w prawie własności gruntu.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż przez Gminę Nowa Sól lokalu nr 3 w budynku posadowionym na działce oznaczonej ewidencyjnie numerem 7/8 o pow. 0,1548 ha, położonej w obrębie Lubięcin, gminie Nowa Sól oraz udziału w prawie własności gruntu.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Lubięcin, gmina Nowa Sól, stanowiącej własność Gminy Nowa Sól
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Nowa Sól na lata 2022-2025.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych za udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLIX/267/2014 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 29 września 2014 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Nowa Sól.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowa Sól w 2022 r."
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXI/163/2020 Rady Gminy Nowej Soli z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie powierzenia reprezentowania Gminy Nowa Sól w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ” w Nowej Soli Zastępcy Wójta Gminy.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 14. Zakończenie posiedzenia
 • Typ punktu: Komunikat