Szczegóły posiedzenia

29.09.2022
12:00 - 14:00   XXXVIII Nadzwyczajan Sesja Rady Gminy Nowa Sól
  Data publikacji: ...
  Długość nagrania: ...

Obecności:

 •   Uprawnionych: 15
 •   Obecnych: 14
 •   Nieobecnych: 1
LP. Imię I nazwisko Obecność
1 Boś Beata TAK
2 Gąsior Krzysztof TAK
3 Kieliszczyk - Grela Joanna TAK
4 Kołpaczek Radosław TAK
5 Majewski Robert TAK
6 Młynarek Małgorzata TAK
7 Ogrodniczuk Zbigniew TAK
8 Ostrowska Monika TAK
9 Posyniak Czesław TAK
10 Radziej Sylwia TAK
11 Statkiewicz Kazimierz NIE
12 Syćko Danuta TAK
13 Wojtczak Mirosław TAK
14 Zarek Witold TAK
15 Zuterek Paweł TAK

  Porządek obrad

 • Tytuł: 1. Otwarcie posiedzenia Rady Gminy Nowa Sól
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 2. Stwierdzenie prawomocności obrad
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: Wniosek Radnego o usunięcie z porządku obrad pkt 10
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: Przyjęcie porządku obrad po zminach
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 4. Przyjęcie protokołu z XXXVII Sesji Rady Gminy Nowa Sól
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Sól na lata 2022-2030
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 7. Podjęcie uchwały w sprawie uznania skargi na działalność Wójta Gminy Nowa Sól za bezzasadną
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 8. Podjęcie uchwały w sprawie petycji
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Lubięcin, gmina Nowa Sól, stanowiącej własność Gminy Nowa Sól
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 10. Zakończenie posiedzenia Rady Gminy Nowa Sól
 • Typ punktu: Komunikat