Szczegóły posiedzenia

29.09.2022
12:00 - 14:00   XXXVIII Nadzwyczajan Sesja Rady Gminy Nowa Sól
  Data publikacji: ...
  Długość nagrania: ...

Obecności:

 •   Uprawnionych: 16
 •   Obecnych: 14
 •   Nieobecnych: 2
LP. Imię I nazwisko Obecność
1 Boś Beata TAK
2 Gawroniak Barbara NIE
3 Gąsior Krzysztof TAK
4 Kieliszczyk - Grela Joanna TAK
5 Kołpaczek Radosław TAK
6 Majewski Robert TAK
7 Młynarek Małgorzata TAK
8 Ogrodniczuk Zbigniew TAK
9 Ostrowska Monika TAK
10 Posyniak Czesław TAK
11 Radziej Sylwia TAK
12 Statkiewicz Kazimierz NIE
13 Syćko Danuta TAK
14 Wojtczak Mirosław TAK
15 Zarek Witold TAK
  Show More
16 Zuterek Paweł TAK
  Show Less

  Porządek obrad

 • Tytuł: 1. Otwarcie posiedzenia Rady Gminy Nowa Sól
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 2. Stwierdzenie prawomocności obrad
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: Wniosek Radnego o usunięcie z porządku obrad pkt 10
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: Przyjęcie porządku obrad po zminach
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 4. Przyjęcie protokołu z XXXVII Sesji Rady Gminy Nowa Sól
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Sól na lata 2022-2030
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 7. Podjęcie uchwały w sprawie uznania skargi na działalność Wójta Gminy Nowa Sól za bezzasadną
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 8. Podjęcie uchwały w sprawie petycji
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Lubięcin, gmina Nowa Sól, stanowiącej własność Gminy Nowa Sól
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 10. Zakończenie posiedzenia Rady Gminy Nowa Sól
 • Typ punktu: Komunikat