Szczegóły posiedzenia

28.02.2022
11:00 - 14:00   XXXIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Nowa Sól
  Data publikacji: ...
  Długość nagrania: ...

Obecności:

 •   Uprawnionych: 15
 •   Obecnych: 13
 •   Nieobecnych: 2
LP. Imię I nazwisko Obecność
1 Boś Beata TAK
2 Gąsior Krzysztof TAK
3 Kieliszczyk - Grela Joanna TAK
4 Kołpaczek Radosław TAK
5 Majewski Robert TAK
6 Młynarek Małgorzata TAK
7 Ogrodniczuk Zbigniew TAK
8 Ostrowska Monika TAK
9 Posyniak Czesław NIE
10 Radziej Sylwia NIE
11 Statkiewicz Kazimierz TAK
12 Syćko Danuta TAK
13 Wojtczak Mirosław TAK
14 Zarek Witold TAK
15 Zuterek Paweł TAK

  Porządek obrad

 • Tytuł: 1. Otwarcie sesji.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 3. Przedstawienie porządku obrad.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 3a. Wprowadzenie do porządkju obrad stanowiska Rady Gminy Nowa Sól
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 3b. Przyjęcie porządku obrad
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 4. Stanowisko Rady Gminy Nowa Sól
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 6. Sprawozdanie z działalności Komisji Stałych i Rady Gminy za 2021 rok.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Nowa Sól na rok 2022.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy stałych komisji Rady Gminy Nowa Sól na rok 2022.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: a. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Społecznej Rady Gminy Nowa Sól na rok 2022.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: b. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nowa Sól na rok 2022.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: c. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Gospodarczej Rady Gminy Nowa Sól na rok 2022.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: d. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji ds. Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Nowa Sól na rok 2022.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/177/2021 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 26 lutego 2021r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Nowe Żabno.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Lubieszów.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Nowa Sól.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do Uchwały Nr XX/113/04 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 27 października 2004 r. w sprawie nadania Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej Gmina Nowa Sól.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż przez Gminę Nowa Sól lokalu nr 4 w budynku posadowionym na działce oznaczonej ewidencyjnie numerem 400/12 o pow. 0,0727 ha, położonej w obrębie Stany Lipiny, gminie Nowa Sól oraz udziału w prawie własności gruntu.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż przez Gminę Nowa Sól lokalu nr 2 w budynku posadowionym na działce oznaczonej ewidencyjnie numerem 400/12 o pow. 0,0727 ha, położonej w obrębie Stany Lipiny, gminie Nowa Sól oraz udziału w prawie własności gruntu.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 16. Podjęcie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż przez Gminę Nowa Sól lokalu użytkowego w budynku posadowionym na działce oznaczonej ewidencyjnie numerem 578/7 o pow. 0, 1078 ha, położonej w obrębie Stany Lipiny, gminie Nowa Sól oraz udziału w prawie własności gruntu.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 17. Podjęcie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Nowa Sól, położonej w miejscowości Jeziorna, gmina Nowa Sól.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr I/3/2018 z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie powołania Stałych Komisji Rady Gminy Nowa Sól.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Nie przyjęto
 • Tytuł: 19. Zgłoszenie wniosków i interpelacji.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 20. Odpowiedzi na zgłoszone wnioski i interpelacje.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 21. Sprawy różne.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 22. Zakończenie obrad sesji.
 • Typ punktu: Komunikat