Szczegóły posiedzenia

23.09.2021
10:00 - 13:00   XXIX Zwyczajna Sesja Rady Gminy Nowa Sól
  Data publikacji: ...
  Długość nagrania: ...

Obecności:

 •   Uprawnionych: 13
 •   Obecnych: 12
 •   Nieobecnych: 1
LP. Imię I nazwisko Obecność
1 Boś Beata TAK
2 Kieliszczyk - Grela Joanna NIE
3 Majewski Robert TAK
4 Młynarek Małgorzata TAK
5 Ogrodniczuk Zbigniew TAK
6 Ostrowska Monika TAK
7 Posyniak Czesław TAK
8 Radziej Sylwia TAK
9 Statkiewicz Kazimierz TAK
10 Syćko Danuta TAK
11 Wojtczak Mirosław TAK
12 Zarek Witold TAK
13 Zuterek Paweł TAK

  Porządek obrad

 • Tytuł: 1. Otwarcie sesji.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 3. Przedstawienie porządku obrad.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: Wnisek Radnego Gąsiora o zmianę w porządku obrad
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: Wniosek Wójt Gminy Nowa Sól o zmianę w porządku obrad
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: Wniosek Radnego Kołpaczek o zmianę w porządku obrad
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: a. Przyjęcie porządku obrad po poprawkach
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 6. Podjęcie uchwał w sprawie składów osobowych Stałych Komisji Rady Gminy Nowa Sól
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 6a. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zmiany składu osobowego Stałych Komisji Rady Gminy Nowa Sól.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: Wniosek Radnego Zuterka o zwiększenie składu Komisji Gospodarczej o Radnego Mirosława Wojtczaka
 • Opis: głosowanie ręczne
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 6b. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zmiany składu osobowego Stałych Komisji Rady Gminy Nowa Sól.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 6c. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zmiany składu osobowego Stałych Komisji Rady Gminy Nowa Sól.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 6d. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zmiany składu osobowego Stałych Komisji Rady Gminy Nowa Sól.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Nie przyjęto
 • Tytuł: 6e. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zmiany składu osobowego Stałych Komisji Rady Gminy Nowa Sól.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 7. Przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na ternie Gminy Nowa Sól
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 8. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej w Lipinach.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż , w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Nowa Sól, położonej w miejscowości Jeziorna, gmina Nowa Sól
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Nowa Sól, położonej w miejscowości Przyborów, gmina Nowa Sól
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Nowa Sól, położonej w miejscowości Wrociszów, gmina Nowa Sól
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Nowa Sól, położonej w miejscowości Lubieszów, gmina Nowa Sól
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością drogi koniecznej nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Nowa Sól
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Nowa Sól nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Wrociszów, gmina Nowa Sól
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Nowa Sól nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Nowe Żabno, gmina Nowa Sól
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym przez Gminę Nowa Sól lokalu nr 1 w budynku posadowionym na działce oznaczonej ewidencyjnie numerem 400/12 o pow. 0,0727 ha, położonej w obrębie Stany Lipiny, gminie Nowa Sól oraz udziału w prawie własności gruntu
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym przez Gminę Nowa Sól lokalu nr 3 w budynku posadowionym na działce oznaczonej ewidencyjnie numerem 400/12 o pow. 0,0727 ha, położonej w obrębie Stany Lipiny, gminie Nowa Sól oraz udziału w prawie własności gruntu
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 18. Zgłoszenie wniosków i interpelacji.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 19. Zapytania sołeckie.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 20. Odpowiedzi na zgłoszone wnioski i interpelacje
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 21. Sprawy różne
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 22. Zakończenie obrad sesji.
 • Typ punktu: Komunikat