Szczegóły posiedzenia

22.10.2020
11:00 - 13:00   XX Zwyczajna Sesja Rady Gminy Nowa Sól
  Data publikacji: ...
  Długość nagrania: ...

Obecności:

 •   Uprawnionych: 13
 •   Obecnych: 10
 •   Nieobecnych: 3
LP. Imię I nazwisko Obecność
1 Boś Beata NIE
2 Kieliszczyk - Grela Joanna NIE
3 Majewski Robert TAK
4 Młynarek Małgorzata TAK
5 Ogrodniczuk Zbigniew TAK
6 Ostrowska Monika TAK
7 Posyniak Czesław TAK
8 Radziej Sylwia TAK
9 Statkiewicz Kazimierz TAK
10 Syćko Danuta TAK
11 Wojtczak Mirosław NIE
12 Zarek Witold TAK
13 Zuterek Paweł TAK

  Porządek obrad

 • Tytuł: 1. Otwarcie posiedzenia.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 3. Przedstawienie porządku obrad.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 3a. Głosowanie w sprawie zmiany porządku obrad - dodanie punktu odczytanie sprawozdania z działalności Komisji Społecznej
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 3b. Przyjęcie porządku obrad
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia podtrzymanego przez sołtysa wniosku Sołectwa Lubieszów w sprawie przyznania środków z funduszu sołeckiego, wyodrębnionego w budżecie Gminy Nowa Sól na rok 2021.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia podtrzymanego przez sołtysa wniosku Sołectwa Lubieszów w sprawie zmiany przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na 2020 rok.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Nowej Soli i na kadencję od 2020 r. do 2023 r.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 8a. przedstawienie opinii zespołu opiniującego kandydató na ławników
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 8b. powołanie Komisji Skrutacyjnej - głosowanie nad składem komisji
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 8c. podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Nowej Soli i na kadencję od 2020 r. do 2023 r.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Nowa Sól prawa własności nieruchomości położonej w Lubieszowie, gminie Nowa Sól.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Nowa Sól, położonej w miejscowości Nowe Żabno, gmina Nowa Sól.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Nowa Sól prawa własności nieruchomości położonej w Przyborowie, gminie Nowa Sól
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 13. Omówienie sprawozdania z działalności Komisji Społecznej za rok 2019
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Stałych Komisji Rady Gminy Nowa Sól.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Nie przyjęto
 • Tytuł: 15. Zgłoszenie wniosków i interpelacji.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 16. Zapytania sołeckie.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 17. Odpowiedzi na zgłoszone wnioski i interpelacje
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 18. Sprawy różne
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 19. Zakończenie obrad sesji.
 • Typ punktu: Komunikat