Szczegóły posiedzenia

30.12.2022
09:30 - 11:00   XLI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy nowa Sól
  Data publikacji: ...
  Długość nagrania: ...

Obecności:

 •   Uprawnionych: 15
 •   Obecnych: 13
 •   Nieobecnych: 2
LP. Imię I nazwisko Obecność
1 Boś Beata TAK
2 Gąsior Krzysztof TAK
3 Kieliszczyk - Grela Joanna TAK
4 Kołpaczek Radosław TAK
5 Majewski Robert TAK
6 Młynarek Małgorzata TAK
7 Ogrodniczuk Zbigniew TAK
8 Ostrowska Monika TAK
9 Posyniak Czesław NIE
10 Radziej Sylwia TAK
11 Statkiewicz Kazimierz TAK
12 Syćko Danuta TAK
13 Wojtczak Mirosław NIE
14 Zarek Witold TAK
15 Zuterek Paweł TAK

  Porządek obrad

 • Tytuł: 1. Otwarcie posiedzenia komisji.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 2. Stwierdzenie prawomocności
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 3. Przedstawienie porządku obrad
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 4. Przyjęcie porządku obrad
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 5. Przyjęcie protokołu nr 40/2022 z posiedzenia XL Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Nowa Sól z dnia 16 grudnia 2022 r.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowa Sól na 2022 rok
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Nowa Sól z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami , o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 9. Zakończenie
 • Typ punktu: Komunikat