Szczegóły posiedzenia

07.03.2023
13:05 - 13:59   XLIV NADZWYCZAJNEJ SESJI RADY GMINY NOWA SÓL
  Data publikacji: ...
  Długość nagrania: ...

Obecności:

 •   Uprawnionych: 15
 •   Obecnych: 14
 •   Nieobecnych: 1
LP. Imię I nazwisko Obecność
1 Boś Beata TAK
2 Gąsior Krzysztof TAK
3 Kieliszczyk - Grela Joanna TAK
4 Kołpaczek Radosław TAK
5 Majewski Robert TAK
6 Młynarek Małgorzata TAK
7 Ogrodniczuk Zbigniew TAK
8 Ostrowska Monika TAK
9 Posyniak Czesław NIE
10 Radziej Sylwia TAK
11 Statkiewicz Kazimierz TAK
12 Syćko Danuta TAK
13 Wojtczak Mirosław TAK
14 Zarek Witold TAK
15 Zuterek Paweł TAK

  Porządek obrad

 • Tytuł: 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 2. Przedstawienie porządku obrad.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 3. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia regulaminów korzystania z sal wiejskich.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 3a. Wniosek Radnego Zuterek o odrzucenie uchwały w całości
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Nie przyjęto
 • Tytuł: 3b. Głosowanie w sprawie przyjęcia autopoprawka dot. wykreślenia z uchwały miejscowości Wrociszów
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 3c. Autoporawka zamiana słowa w par. 1 pkt 3 osoba na pracownik gminy (wycofana)
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 3d. Autoporawka zamiana słowa w par. 1 pkt 3 osoba na pracownik Urzędu Gminy
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 3e. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia regulaminów korzystania z sal wiejskich.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Nie przyjęto
 • Tytuł: 4. Zakończenie sesji.
 • Typ punktu: Komunikat