Szczegóły posiedzenia

26.02.2021
10:00 - 12:00   XXIII zwyczajna sesja Rady Gminy Nowa Sól
  Data publikacji: ...
  Długość nagrania: ...

Obecności:

 •   Uprawnionych: 13
 •   Obecnych: 11
 •   Nieobecnych: 2
LP. Imię I nazwisko Obecność
1 Boś Beata TAK
2 Kieliszczyk - Grela Joanna TAK
3 Majewski Robert TAK
4 Młynarek Małgorzata TAK
5 Ogrodniczuk Zbigniew TAK
6 Ostrowska Monika TAK
7 Posyniak Czesław TAK
8 Radziej Sylwia TAK
9 Statkiewicz Kazimierz TAK
10 Syćko Danuta TAK
11 Wojtczak Mirosław NIE
12 Zarek Witold NIE
13 Zuterek Paweł TAK

  Porządek obrad

 • Tytuł: 1. Wręczenie zaświadczenia o wyborze radnego.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 2. Otwarcie sesji.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 3. Ślubowanie radnego.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 4. Przedstawienie porządku obrad.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 4a. Przyjęcie porządku obrad - dodanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr I/3/2018 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie powołania Stałych Komisji Rady Nowa Sól
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Nie przyjęto
 • Tytuł: 4b. Przyjęcie porządku obrad - dodanie projektu uchwały w sprawie Uchwały nr XXI/164/2020 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania Strategii Rozwoju Gminy Nowa Sól, w tym trybu konsultacji
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 4c. Usunięcie z porządku obrad punkt 7 a i 7 b
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 4d. Usunięcie z porządku obrad punktu 13
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Nie przyjęto
 • Tytuł: 4 e. Przyjęcie nowego porządku obrad
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 6. Sprawozdanie z działalności Komisji Stałych i Rady Gminy za 2020 rok.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Nowa Sól na rok 2021.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy stałych komisji Rady Gminy Nowa Sól na rok 2021.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: a. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Społecznej Rady Gminy Nowa Sól na rok 2021.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: b. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nowa Sól na rok 2021.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: c. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Gospodarczej Rady Gminy Nowa Sól na rok 2021.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: d. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji ds. Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Nowa Sól na rok 2021.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych w zabytkowym kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lubięcinie, należącego do Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lubięcinie, wpisanym do rejestru zabytków województwa lubuskiego.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Nowe Żabno
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 11. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za rok 2021 przedsiębiorców prowadzących punkty sprzedaży na terenie Gminy Nowa Sól i zwrotu części tej opłaty.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Gminy Nowa Sól na lata 2021-2023.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Stałych Komisji Rady Gminy Nowa Sól.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Nie przyjęto
 • Tytuł: 14. Podjęci uchwały w sprawie Uchwały nr XXI/164/2020 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania Strategii Rozwoju Gminy Nowa Sól, w tym trybu konsultacji
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 15. Zgłoszenie wniosków i interpelacji.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 16. Odpowiedzi na zgłoszone wnioski i interpelacje
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 17. Sprawy różne
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 18. Zakończenie obrad sesji.
 • Typ punktu: Komunikat