Szczegóły posiedzenia

11.08.2021
12:26 - 13:16   test

  Porządek obrad

 • Tytuł: 1. Otwarcie
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 2. Obecnośc
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 3. podjecie uchwały
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Nie przyjęto
 • Tytuł: 4. Podjęcie uchwały
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 5. Zakończenie posiedzenia
 • Typ punktu: Komunikat