Szczegóły posiedzenia

04.09.2019
10:00 - 13:00   XI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Nowa Sól
  Data publikacji: ...
  Długość nagrania: ...

Obecności:

1
2
 •   Uprawnionych: 14
 •   Obecnych: 10
 •   Nieobecnych: 4
LP. Imię I nazwisko Obecność
1 Boś Beata NIE
2 Gawroniak Barbara TAK
3 Kieliszczyk - Grela Joanna TAK
4 Majewski Robert TAK
5 Młynarek Małgorzata TAK
6 Ogrodniczuk Zbigniew TAK
7 Ostrowska Monika NIE
8 Posyniak Czesław NIE
9 Radziej Sylwia TAK
10 Statkiewicz Kazimierz TAK
11 Syćko Danuta TAK
12 Wojtczak Mirosław NIE
13 Zarek Witold TAK
14 Zuterek Paweł TAK

  Porządek obrad

 • Tytuł: 1. Otwarcie posiedzenia.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 3. Przedstawienie porządku obrad.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: Przyjęcie porządku obrad
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 4. Podjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowa Sól na 2019 rok.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 5. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany do Uchwały Nr VI/30/2019 Rady Gminy Nowa Sól w sprawie wyznaczenia inkasentów do poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych oraz ustalenie wysokość wynagrodzenia za inkaso.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego, położonej w miejscowości Jodłów, gmina Nowa Sól – działka oznaczona numerem 175/15 o pow. 0,0312 ha
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego, położonej w miejscowości Jodłów, gmina Nowa Sól – działka oznaczona numerem 180/17 o pow. 0,0392 ha
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Nowa Sól, położonej w miejscowości Przyborów, gmina Nowa Sól
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy Nowa Sól, położonej w miejscowości Przyborów, gmina Nowa Sól
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Nowa Sól, położonej w miejscowości Stara Wieś, gmina Nowa Sól
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiące własność Gminy Nowa Sól, położonej w miejscowości Jodłów, gmina Nowa Sól
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Nowa Sól, położonej w miejscowości Jeziorna, gmina Nowa Sól
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Nowa Sól prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w obrębie Lubięcin, gmina Nowa Sól.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Nowa Sól prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w obrębie Rudno, gmina Nowa Sól.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Nowa Sól prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w obrębie Stany Lipiny,
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Nowa Sól nieruchomości położonej w miejscowości Lubieszów, gmina Nowa Sól
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Nie przyjęto
 • Tytuł: 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Nowa Sól, położonej w miejscowości Lubięcin, gmina Nowa Sól
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Nowa Sól, położonej w miejscowości Dąbrowno, gmina Nowa Sól
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości położonej w Przyborowie, gminie Nowa Sól.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 20 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Nowa Sól prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, położonej w miejscowości Przyborów, gmina Nowa Sól
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowosolskiemu w celu przygotowania i realizacji zadania pod nazwą: „Rozbudowa infrastruktury ścieżki rowerowej”.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 22. Podjęcie uchwały w sprawie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla nowosolskiego subObszaru Funkcjonalnego.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 23. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Nowa Sól
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 24. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Stałych Komisji Rady Gminy Nowa Sól .
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Nie przyjęto
 • Tytuł: 25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji na sporządzenie dokumentacji projektowej remontu Dworku położonego w miejscowości Chełmek, wpisanym do rejestru zabytków województwa lubuskiego
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 26. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany do uchwały Nr VI/32/2019 w sprawie wysokości opłaty targowej
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 27. Zgłoszenie wniosków i interpelacji.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 28. Zapytania sołeckie.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 29. Odpowiedzi na zgłoszone wnioski i interpelacje.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 30. Przyjęcie protokołów z posiedzeń sesji.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 31. Sprawy różne.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 32. Zakończenie obrad sesji.
 • Typ punktu: Komunikat