Archiwum Transmisji

18.11.2019
12:00 - 15:19   XIII zwyczajna sesja Rady Gminy Nowa Sól
Wybierz materiał wideo
  Data publikacji: ...
  Długość nagrania: ...

Obecności:

1
2
3
4
 •   Uprawnionych: 16
 •   Obecnych: 15
 •   Nieobecnych: 1
LP. Imię I nazwisko Obecność
1 Boś Beata TAK
2 Gawroniak Barbara TAK
3 Gąsior Krzysztof TAK
4 Kieliszczyk - Grela Joanna TAK
5 Kołpaczek Radosław TAK
6 Majewski Robert TAK
7 Młynarek Małgorzata TAK
8 Ogrodniczuk Zbigniew TAK
9 Ostrowska Monika TAK
10 Posyniak Czesław TAK
11 Radziej Sylwia TAK
12 Statkiewicz Kazimierz TAK
13 Syćko Danuta TAK
14 Wojtczak Mirosław NIE
15 Zarek Witold TAK
  Show More
16 Zuterek Paweł TAK
  Show Less

  Porządek obrad

 • Tytuł: 1. Otwarcie posiedzenia.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 3. Przedstawienie porządku obrad.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 3 a. Przyjęcie porządku obrad
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie Nowa Sól
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 6. Podjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowa Sól na 2019 rok.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 7. Podjęcie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia podtrzymanego przez sołtysa wniosku Sołectwa Lubieszów w sprawie przyznania środków z funduszu sołeckiego, wyodrębnionego w budżecie Gminy Nowa Sól na rok 2020.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 8. Podjęcie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 9. Podjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości, położonej w Kiełczu, gminie Nowa Sól, stanowiącej własność Gminy Nowa Sól.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 10. Podjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Nowa Sól prawa własności nieruchomości położonej w obrębie Lubięcin, gmina Nowa Sól.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowosolskiemu w celu przygotowania i realizacji Projektu pod nazwą „Kolej na rower- Budowa ścieżek rowerowych w ramach rozwoju transportu ekologicznego na terenie powiatu nowosolskiego”.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 12. Podjęcie uchwały w sprawie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Nowosolskiego na zadania bieżące związane z utrzymaniem stanowiska Powiatowego Konserwatora Zabytków.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Stałych Komisji Rady Gminy Nowa Sól.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Nie przyjęto
 • Tytuł: 15. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 16. Zgłoszenie wniosków i interpelacji.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 17. Zapytania sołeckie.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 18. Odpowiedzi na zgłoszone wnioski i interpelacje.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 19. Przyjęcie protokołów z posiedzeń sesji.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 20. Sprawy różne.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 21. Zakończenie obrad sesji.
 • Typ punktu: Komunikat