Archiwum Transmisji

18.11.2019
12:00 - 15:19   XIII zwyczajna sesja Rady Gminy Nowa Sól
Wybierz materiał wideo
  Data publikacji: ...
  Długość nagrania: ...

Obecności:

1
2
3
4
 •   Uprawnionych: 15
 •   Obecnych: 15
 •   Nieobecnych: 0
LP. Imię I nazwisko Obecność
1 Boś Beata TAK
2 Gawroniak Barbara TAK
3 Gąsior Krzysztof TAK
4 Kieliszczyk - Grela Joanna TAK
5 Kołpaczek Radosław TAK
6 Majewski Robert TAK
7 Młynarek Małgorzata TAK
8 Ogrodniczuk Zbigniew TAK
9 Ostrowska Monika TAK
10 Posyniak Czesław TAK
11 Radziej Sylwia TAK
12 Statkiewicz Kazimierz TAK
13 Syćko Danuta TAK
14 Zarek Witold TAK
15 Zuterek Paweł TAK

  Porządek obrad

 • Tytuł: 1. Otwarcie posiedzenia.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 3. Przedstawienie porządku obrad.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 3 a. Przyjęcie porządku obrad
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie Nowa Sól
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 6. Podjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowa Sól na 2019 rok.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 7. Podjęcie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia podtrzymanego przez sołtysa wniosku Sołectwa Lubieszów w sprawie przyznania środków z funduszu sołeckiego, wyodrębnionego w budżecie Gminy Nowa Sól na rok 2020.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 8. Podjęcie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 9. Podjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości, położonej w Kiełczu, gminie Nowa Sól, stanowiącej własność Gminy Nowa Sól.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 10. Podjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Nowa Sól prawa własności nieruchomości położonej w obrębie Lubięcin, gmina Nowa Sól.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowosolskiemu w celu przygotowania i realizacji Projektu pod nazwą „Kolej na rower- Budowa ścieżek rowerowych w ramach rozwoju transportu ekologicznego na terenie powiatu nowosolskiego”.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 12. Podjęcie uchwały w sprawie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Nowosolskiego na zadania bieżące związane z utrzymaniem stanowiska Powiatowego Konserwatora Zabytków.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Stałych Komisji Rady Gminy Nowa Sól.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Nie przyjęto
 • Tytuł: 15. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 16. Zgłoszenie wniosków i interpelacji.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 17. Zapytania sołeckie.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 18. Odpowiedzi na zgłoszone wnioski i interpelacje.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 19. Przyjęcie protokołów z posiedzeń sesji.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 20. Sprawy różne.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 21. Zakończenie obrad sesji.
 • Typ punktu: Komunikat