Archiwum Transmisji

19.06.2019
12:00 - 14:45   IX Sesja Rady Gminy Nowa Sól
Wybierz materiał wideo
  Data publikacji: ...
  Długość nagrania: ...

Obecności:

1
2
3
 •   Uprawnionych: 16
 •   Obecnych: 11
 •   Nieobecnych: 5
LP. Imię I nazwisko Obecność
1 Boś Beata TAK
2 Gawroniak Barbara TAK
3 Gąsior Krzysztof TAK
4 Kieliszczyk - Grela Joanna TAK
5 Kołpaczek Radosław NIE
6 Majewski Robert TAK
7 Młynarek Małgorzata TAK
8 Ogrodniczuk Zbigniew NIE
9 Ostrowska Monika TAK
10 Posyniak Czesław TAK
11 Radziej Sylwia TAK
12 Statkiewicz Kazimierz NIE
13 Syćko Danuta NIE
14 Wojtczak Mirosław NIE
15 Zarek Witold TAK
  Show More
16 Zuterek Paweł TAK
  Show Less

  Porządek obrad

 • Tytuł: 1. Otwarcie posiedzenia.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 2.Stwierdzenie prawomocności obrad.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 3. Przedstawienie porządku obrad
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 5. Przedstawienie Raportu o stanie gminy za rok 2018 i debata.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Nowa Sól.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 7. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nowa Sól za 2018 rok.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: a. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nowa Sól za 2018 rok.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: b. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Nowa Sól z tytułu wykonania budżetu Gminy Nowa Sól za 2018 rok
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowa Sól na 2019 rok.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Sól na lata 2019 – 2027.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 10. Podjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VI/30/2019 Rady Gminy Nowa Sól w sprawie wyznaczenia inkasentów do poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych oraz ustalenie wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 11. Podjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany do Uchwały nr VI/32/2019 Rady Gminy Nowa Sól w sprawie opłaty targowej
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 11. Podjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany do Uchwały nr VI/32/2019 Rady Gminy Nowa Sól w sprawie opłaty targowej
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowa Sól oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z parku krajobrazowego Cypel w Jodłowie
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 14. Podjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany w sprawie zmiany składu osobowego Stałych Komisji Rady Gminy Nowa Sól
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 14.Podjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany w sprawie zmiany składu osobowego Stałych Komisji Rady Gminy Nowa Sól.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Nie przyjęto
 • Tytuł: 15. Zgłoszenie wniosków i interpelacji.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 16. Zapytania sołeckie.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 17. Odpowiedzi na zgłoszone wnioski i interpelacje.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 18. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia sesji.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 19. Sprawy różne.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 20. Zakończenie obrad sesji.
 • Typ punktu: Komunikat