Archiwum Transmisji

29.01.2021
09:39 - 11:36   XXII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Nowa Sól
  Data publikacji: ...
  Długość nagrania: ...

Obecności:

 •   Uprawnionych: 7
 •   Obecnych: 11
 •   Nieobecnych: -4
LP. Imię I nazwisko Obecność
1 Majewski Robert TAK
2 Ogrodniczuk Zbigniew TAK
3 Ostrowska Monika TAK
4 Radziej Sylwia TAK
5 Statkiewicz Kazimierz TAK
6 Syćko Danuta TAK
7 Zuterek Paweł NIE

  Porządek obrad

 • Tytuł: 1. Otwarcie posiedzenia
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 2. Stwierdzenie prawomocności obrad
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 3. Przedstawienie porządku obrad
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 3a. Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad po zmianie
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Nie przyjęto
 • Tytuł: 5. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wrociszów
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Nie przyjęto
 • Tytuł: 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr IX/24/07 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 7 marca 2007 r. w sprawie aktu o utworzeniu instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Lipinach i nadania jej statutu
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Nie przyjęto
 • Tytuł: 7. Zakończenia posiedzenia
 • Typ punktu: Komunikat