Archiwum Transmisji

10.10.2019
13:00 - 13:59   XII Nadzwyczjana sesja Rady Gminy Nowa Sól
Wybierz materiał wideo
  Data publikacji: ...
  Długość nagrania: ...

Obecności:

 •   Uprawnionych: 16
 •   Obecnych: 13
 •   Nieobecnych: 3
LP. Imię I nazwisko Obecność
1 Boś Beata TAK
2 Gawroniak Barbara NIE
3 Gąsior Krzysztof TAK
4 Kieliszczyk - Grela Joanna TAK
5 Kołpaczek Radosław TAK
6 Majewski Robert TAK
7 Młynarek Małgorzata TAK
8 Ogrodniczuk Zbigniew TAK
9 Ostrowska Monika TAK
10 Posyniak Czesław TAK
11 Radziej Sylwia NIE
12 Statkiewicz Kazimierz TAK
13 Syćko Danuta TAK
14 Wojtczak Mirosław NIE
15 Zarek Witold TAK
  Show More
16 Zuterek Paweł TAK
  Show Less

  Porządek obrad

 • Tytuł: 1. Otwarcie posiedzenia.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 2. Stwierdzenie prawomocności obrad
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 3. Przedstawienie porządku obrad.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 3 a. Przyjęcie porządku obrad
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetowej Gminy Nowa Sól na 2019 rok
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 5. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Lubieszów.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 6. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Przyborowie znajdującej się w Kiełczu i Wrociszowie oraz zmiany w statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Przyborowie w części dotyczącej działania i lokalizacji filii.
 • Typ punktu: Głosowanie Tajne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 6. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Przyborowie znajdującej się w Kiełczu i Wrociszowie oraz zmiany w statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Przyborowie w części dotyczącej działania i lokalizacji filii. [Reasumpcja #1]
 • Typ punktu: Głosowanie Tajne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 6. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Przyborowie znajdującej się w Kiełczu i Wrociszowie oraz zmiany w statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Przyborowie w części dotyczącej działania i lokalizacji filii. [Reasumpcja #2]
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany do uchwały nr IX/24/07 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 7 marca 2007 r. w sprawie aktu o utworzeniu instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Przyborowie i nadania jej Statutu.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 8.Podjęcie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych na lata 2019 -2022.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 9. Zakończenie posiedzenia
 • Typ punktu: Komunikat