Archiwum Transmisji

31.01.2019
12:00 - 13:43   V zwyczajna sesja Rady Gminy Nowa Sól
Wybierz materiał wideo
  Data publikacji: ...
  Długość nagrania: ...

Obecności:

 •   Uprawnionych: 16
 •   Obecnych: 14
 •   Nieobecnych: 2
LP. Imię I nazwisko Obecność
1 Boś Beata TAK
2 Gawroniak Barbara NIE
3 Gąsior Krzysztof TAK
4 Kieliszczyk - Grela Joanna TAK
5 Kołpaczek Radosław TAK
6 Majewski Robert TAK
7 Młynarek Małgorzata TAK
8 Ogrodniczuk Zbigniew TAK
9 Ostrowska Monika TAK
10 Posyniak Czesław TAK
11 Radziej Sylwia TAK
12 Statkiewicz Kazimierz TAK
13 Syćko Danuta TAK
14 Wojtczak Mirosław NIE
15 Zarek Witold TAK
  Show More
16 Zuterek Paweł TAK
  Show Less

  Porządek obrad

 • Tytuł: TEST 1
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: TEST 2
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: TEST 3
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: TEST 4
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Nie przyjęto
 • Tytuł: TEST 5
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: Otwarcie posiedzenia.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: Stwierdzenie prawomocności obrad.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: Przedstawienie porządku obrad.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: Sprawozdanie z działalności Komisji Stałych i Rady Gminy za 2018 rok.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: Przyjęcie planów pracy Komisji Stałych i Rady Gminy na 2019 rok.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu wspierania rodziny w gminie Nowa Sól na lata 2019-2021.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego gminnego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019-2024.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii podjętej Uchwały nr XII/81/2018 przez Zgromadzenie Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ” przedmiocie zmiany statutu Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ” w Nowej Soli.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: Podjęcie uchwały w sprawie zmian zapisu Statutu Gminy Nowa Sól
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: Podjęcie uchwały w sprawie zmian zmiany uchwały w sprawie zmiany składu osobowego stałych komisji Rady Gminy Nowa Sól
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Nie przyjęto
 • Tytuł: Zgłoszenie wniosków i interpelacji.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: Zapytania sołeckie.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: Odpowiedzi na zgłoszone wnioski i interpelacje
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: Przyjęcie protokołów z posiedzeń sesji
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: Sprawy różne
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: Zakończenie obrad sesji
 • Typ punktu: Komunikat