Szczegóły posiedzenia

28.02.2020
10:00 - 14:30   XII Sesja Rady Gminy Trzebiechów
  Data publikacji: ...
  Długość nagrania: ...

  Porządek obrad

 • Tytuł: 1. Otwarcie XII Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 2. Przyjęcie porządku obrad
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 3. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii dotycząca Afrykańskiego pomoru świń (ASF) oraz Ptasiej grypy
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 3a. Stanowisko Rady Gminy w Trzebiechowie w sprawie wystąpienia ASF na terenie Gminy Trzebiechów
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 4. Informacja Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Trzebiechów
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 5. Informacja Komendanta Miejskiej Policji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Trzebiechów
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 6. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 7. Sprawozdanie Wójta Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 8. Informacja o działaniach podjętych wobec Urzędu Gminy Trzebiechów w roku 2019 przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 12. Sprawozdanie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebiechowie z działalności Ośrodka za rok 2019
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 13. Sprawozdanie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebiechowie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za rok 2019
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 14. Sprawozdanie ze średnich wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Trzebiechów za 2019 rok
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 15. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Trzebiechowie w roku 2019
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 16. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Trzebiechów na lata 2020-2025
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Trzebiechów
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 18. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych w Gminie Trzebiechów
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebiechów na lata 2020 – 2037
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 21. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 22. Przyjęcie protokołu z XI Sesji Rady Gminy
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 24. Zamknięcie XII Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie
 • Typ punktu: Komunikat