Profil Radnego

Radni Image
Banachowicz Helena Alina
Radny

Statystyki

Obecność na posiedzeniach: 47/51
Udział w głosowaniach: 495/522

Ostatnie posiedzenia