Profil Radnego

Radni Image
Banachowicz Helena Alina
Radny

Statystyki

Obecność na posiedzeniach: 37/41
Udział w głosowaniach: 392/418

Ostatnie posiedzenia