Profil Radnego

Radni Image
Banachowicz Helena Alina
Radny

Statystyki

Obecność na posiedzeniach: 41/45
Udział w głosowaniach: 434/460

Ostatnie posiedzenia