Profil Radnego

Radni Image
Banachowicz Helena Alina
Radny

Statystyki

Obecność na posiedzeniach: 25/27
Udział w głosowaniach: 272/289

Ostatnie posiedzenia