Profil Radnego

Radni Image
Banachowicz Helena Alina
Radny

Statystyki

Obecność na posiedzeniach: 33/36
Udział w głosowaniach: 351/377

Ostatnie posiedzenia