Profil Radnego

Radni Image
Banachowicz Helena Alina
Radny

Statystyki

Obecność na posiedzeniach: 44/48
Udział w głosowaniach: 468/494

Ostatnie posiedzenia