Profil Radnego

Radni Image
Ćwiertniewicz Rafał
Przewodniczący Rady

Statystyki

Obecność na posiedzeniach: 39/41
Udział w głosowaniach: 406/418

Ostatnie posiedzenia