Profil Radnego

Radni Image
Ćwiertniewicz Rafał
Przewodniczący Rady

Statystyki

Obecność na posiedzeniach: 35/36
Udział w głosowaniach: 365/377

Ostatnie posiedzenia