Profil Radnego

Radni Image
Ćwiertniewicz Rafał
Przewodniczący Rady

Statystyki

Obecność na posiedzeniach: 46/48
Udział w głosowaniach: 482/494

Ostatnie posiedzenia