Profil Radnego

Radni Image
Płóciennik Tomasz Marcin
Radny

Statystyki

Obecność na posiedzeniach: 39/51
Udział w głosowaniach: 397/522

Ostatnie posiedzenia