Profil Radnego

Radni Image
Płóciennik Tomasz Marcin
Radny

Statystyki

Obecność na posiedzeniach: 29/36
Udział w głosowaniach: 303/377

Ostatnie posiedzenia