Profil Radnego

Radni Image
Płóciennik Tomasz Marcin
Radny

Statystyki

Obecność na posiedzeniach: 35/45
Udział w głosowaniach: 355/460

Ostatnie posiedzenia