Profil Radnego

Radni Image
Płóciennik Tomasz Marcin
Radny

Statystyki

Obecność na posiedzeniach: 32/41
Udział w głosowaniach: 332/418

Ostatnie posiedzenia