Profil Radnego

Radni Image
Płóciennik Tomasz Marcin
Radny

Statystyki

Obecność na posiedzeniach: 22/27
Udział w głosowaniach: 237/289

Ostatnie posiedzenia