Profil Radnego

Radni Image
Leśniewska Malwina Angelina
Radny

Statystyki

Obecność na posiedzeniach: 42/45
Udział w głosowaniach: 429/460

Ostatnie posiedzenia