Profil Radnego

Radni Image
Leśniewska Malwina Angelina
Radny

Statystyki

Obecność na posiedzeniach: 26/27
Udział w głosowaniach: 269/289

Ostatnie posiedzenia