Profil Radnego

Radni Image
Leśniewska Malwina Angelina
Radny

Statystyki

Obecność na posiedzeniach: 38/41
Udział w głosowaniach: 387/418

Ostatnie posiedzenia