Profil Radnego

Radni Image
Leśniewska Malwina Angelina
Radny

Statystyki

Obecność na posiedzeniach: 45/48
Udział w głosowaniach: 463/494

Ostatnie posiedzenia