Profil Radnego

Radni Image
Leśniewska Malwina Angelina
Radny

Statystyki

Obecność na posiedzeniach: 48/51
Udział w głosowaniach: 489/522

Ostatnie posiedzenia