Profil Radnego

Radni Image
Leśniewska Malwina Angelina
Radny

Statystyki

Obecność na posiedzeniach: 35/36
Udział w głosowaniach: 348/377

Ostatnie posiedzenia