Profil Radnego

Radni Image
Śliwka Aleksandra
Radny

Statystyki

Obecność na posiedzeniach: 39/41
Udział w głosowaniach: 404/418

Ostatnie posiedzenia