Profil Radnego

Radni Image
Śliwka Aleksandra
Radny

Statystyki

Obecność na posiedzeniach: 47/51
Udział w głosowaniach: 483/522

Ostatnie posiedzenia