Profil Radnego

Radni Image
Śliwka Aleksandra
Radny

Statystyki

Obecność na posiedzeniach: 44/47
Udział w głosowaniach: 458/481

Ostatnie posiedzenia