Profil Radnego

Radni Image
Śliwka Aleksandra
Radny

Statystyki

Obecność na posiedzeniach: 35/36
Udział w głosowaniach: 363/377

Ostatnie posiedzenia