Profil Radnego

Radni Image
Żurawiecka Klaudia Helena
Radna

Statystyki

Obecność na posiedzeniach: 45/54
Udział w głosowaniach: 469/549

Ostatnie posiedzenia