Profil Radnego

Radni Image
Żurawiecka Klaudia Helena
Radny

Statystyki

Obecność na posiedzeniach: 42/51
Udział w głosowaniach: 442/522

Ostatnie posiedzenia