Profil Radnego

Radni Image
Żurawiecka Klaudia Helena
Radny

Statystyki

Obecność na posiedzeniach: 38/45
Udział w głosowaniach: 399/460

Ostatnie posiedzenia