Profil Radnego

Radni Image
Żurawiecka Klaudia Helena
Radny

Statystyki

Obecność na posiedzeniach: 34/41
Udział w głosowaniach: 357/418

Ostatnie posiedzenia