Profil Radnego

Radni Image
Śliwiński Ryszard
Radny

Statystyki

Obecność na posiedzeniach: 35/36
Udział w głosowaniach: 365/377

Ostatnie posiedzenia