Profil Radnego

Radni Image
Śliwiński Ryszard
Radny

Statystyki

Obecność na posiedzeniach: 49/51
Udział w głosowaniach: 509/522

Ostatnie posiedzenia