Profil Radnego

Radni Image
Śliwiński Ryszard
Radny

Statystyki

Obecność na posiedzeniach: 43/45
Udział w głosowaniach: 448/460

Ostatnie posiedzenia