Profil Radnego

Radni Image
Paruch Natalia Teresa
Radny

Statystyki

Obecność na posiedzeniach: 46/51
Udział w głosowaniach: 485/522

Ostatnie posiedzenia