Profil Radnego

Radni Image
Paruch Natalia Teresa
Radny

Statystyki

Obecność na posiedzeniach: 43/48
Udział w głosowaniach: 459/494

Ostatnie posiedzenia