Profil Radnego

Radni Image
Paruch Natalia Teresa
Radny

Statystyki

Obecność na posiedzeniach: 41/45
Udział w głosowaniach: 429/460

Ostatnie posiedzenia