Profil Radnego

Radni Image
Słoboda Cezary Władysław
Radny

Statystyki

Obecność na posiedzeniach: 26/27
Udział w głosowaniach: 277/289

Ostatnie posiedzenia