Profil Radnego

Radni Image
Słoboda Cezary Władysław
Radny

Statystyki

Obecność na posiedzeniach: 34/36
Udział w głosowaniach: 356/377

Ostatnie posiedzenia