Profil Radnego

Radni Image
Słoboda Cezary Władysław
Radny

Statystyki

Obecność na posiedzeniach: 44/51
Udział w głosowaniach: 459/522

Ostatnie posiedzenia