Profil Radnego

Radni Image
Słoboda Cezary Władysław
Radny

Statystyki

Obecność na posiedzeniach: 37/41
Udział w głosowaniach: 380/418

Ostatnie posiedzenia