Profil Radnego

Radni Image
Słoboda Cezary Władysław
Radny

Statystyki

Obecność na posiedzeniach: 39/45
Udział w głosowaniach: 401/460

Ostatnie posiedzenia