Profil Radnego

Radni Image
Słoboda Cezary Władysław
Radny

Statystyki

Obecność na posiedzeniach: 42/48
Udział w głosowaniach: 435/494

Ostatnie posiedzenia