Profil Radnego

Radni Image
Hryszkiewicz Marek Tadeusz
Radny

Statystyki

Obecność na posiedzeniach: 27/36
Udział w głosowaniach: 278/377

Ostatnie posiedzenia