Profil Radnego

Radni Image
Hryszkiewicz Marek Tadeusz
Radny

Statystyki

Obecność na posiedzeniach: 42/53
Udział w głosowaniach: 436/538

Ostatnie posiedzenia