Profil Radnego

Radni Image
Hryszkiewicz Marek Tadeusz
Radny

Statystyki

Obecność na posiedzeniach: 34/45
Udział w głosowaniach: 359/460

Ostatnie posiedzenia