Profil Radnego

Radni Image
Hyża Małgorzata
Radny

Statystyki

Obecność na posiedzeniach: 36/48
Udział w głosowaniach: 376/494

Ostatnie posiedzenia