Profil Radnego

Radni Image
Hyża Małgorzata
Radny

Statystyki

Obecność na posiedzeniach: 32/41
Udział w głosowaniach: 326/418

Ostatnie posiedzenia