Profil Radnego

Radni Image
Hyża Małgorzata
Radny

Statystyki

Obecność na posiedzeniach: 29/36
Udział w głosowaniach: 295/377

Ostatnie posiedzenia