Profil Radnego

Radni Image
Hyża Małgorzata
Radny

Statystyki

Obecność na posiedzeniach: 35/45
Udział w głosowaniach: 359/460

Ostatnie posiedzenia