Profil Radnego

Radni Image
Hyża Małgorzata
Radny

Statystyki

Obecność na posiedzeniach: 20/27
Udział w głosowaniach: 215/289

Ostatnie posiedzenia