Profil Radnego

Radni Image
Hyża Małgorzata
Radny

Statystyki

Obecność na posiedzeniach: 39/51
Udział w głosowaniach: 403/522

Ostatnie posiedzenia