Profil Radnego

Radni Image
Wiktorowicz Daniel
Radny

Statystyki

Obecność na posiedzeniach: 37/41
Udział w głosowaniach: 387/418

Ostatnie posiedzenia