Profil Radnego

Radni Image
Wiktorowicz Daniel
Radny

Statystyki

Obecność na posiedzeniach: 47/51
Udział w głosowaniach: 490/522

Ostatnie posiedzenia