Profil Radnego

Radni Image
Wiktorowicz Daniel
Radny

Statystyki

Obecność na posiedzeniach: 33/36
Udział w głosowaniach: 346/377

Ostatnie posiedzenia