Szczegóły posiedzenia

21.12.2021
10:00 - 15:30   XXVI Sesja Rady Gminy w Trzebiechowie
  Data publikacji: ...
  Długość nagrania: ...

Obecności:

1
2
3

  Porządek obrad

 • Tytuł: 1. Otwarcie XXVI Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 2. Przyjęcie porządku obrad
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 3. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach międzysesyjnych
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 4. Informacje Wójta Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjny
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 5. Informacja z przebiegu I etapu przeprowadzonego audytu geopodatkowego
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 6. Informacja Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w sprawie remontu drogi 278
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzebiechów na rok 2022
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebiechów na lata 2022-2037
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebiechów na lata 2021-2037
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 11. Podjęcie uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Trzebiechów
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Trzebiechów do współpracy w ramach Lokalnego Partnerstwa ds. Wody w Powiecie Zielonogórskim
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2022
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 14. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków straży pożarnych w gminie Trzebiechów
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 15. Przyjęcie protokołu z XXV Sesji Rady Gminy
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 17. Zamknięcie XXVI Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie
 • Typ punktu: Komunikat