Szczegóły posiedzenia

08.04.2022
11:00 - 14:00   XXVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Trzebiechowie
  Data publikacji: ...
  Długość nagrania: ...

  Porządek obrad

 • Tytuł: 1. Otwarcie XXVIII Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 2. Przyjęcie porządku obrad
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 4. Podjęcie uchwały w sprawie zakresu pomocy udzielanej przez Gminę Trzebiechów obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 5. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2023-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 6. Zamknięcie XXVIII Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie
 • Typ punktu: Komunikat