Szczegóły posiedzenia

18.01.2019
10:00 - 15:00   IV Sesja Rady Gminy Trzebiechów
  Data publikacji: ...
  Długość nagrania: ...

  Porządek obrad

 • Tytuł: 1.Otwarcie IV Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: Głosowanie nad Przyjęciem Wniosku do Porzadku Obrad
 • Typ punktu: Głosowanie Tajne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 2.Przyjęcie porządku obrad.
 • Typ punktu: Głosowanie Tajne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 3.Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 4.Sprawozdanie Wójta Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 5.Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Trzebiechów na lata 2019 – 2030, zgodnie z następującym porządkiem
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 5a. odczytanie projektu uchwały wieloletniej prognozy finansowej
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 5b. odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały wieloletniej prognozy finansowej
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 5d. przedstawienie autopoprawek do projektu wieloletniej prognozy finansowej
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: Głosowanie nad autopoprawką
 • Typ punktu: Głosowanie Tajne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 5f. głosowanie nad projektem uchwały wieloletniej prognozy finansowej Gminy Trzebiechów na lata 2019 – 2030
 • Typ punktu: Głosowanie Tajne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 6.Podjęcie uchwały w sprawie budżetu gminy na 2019 rok, zgodnie z następującym porządkiem:
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 6b. odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 6c. odczytanie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Trzebiechów na rok 2019
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 6e. przedstawienie autopoprawek do projektu uchwały budżetowej
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: Głosowanie nad autopoprawką
 • Typ punktu: Głosowanie Tajne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 6g. głosowanie nad projektem uchwały budżetowej gminy na 2019 rok
 • Typ punktu: Głosowanie Tajne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 7a Głosowanie nad autopoprawką
 • Typ punktu: Głosowanie Tajne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 7.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
 • Typ punktu: Głosowanie Tajne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 8.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy w Trzebiechowie na 2019 rok
 • Typ punktu: Głosowanie Tajne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 9.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej
 • Typ punktu: Głosowanie Tajne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 10.Przyjęcie protokołu z II Sesji Rady Gminy
 • Typ punktu: Głosowanie Tajne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 11.Przyjęcie protokołu z III Sesji Rady Gminy
 • Typ punktu: Głosowanie Tajne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 13.Zamknięcie IV Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie
 • Typ punktu: Komunikat