Szczegóły posiedzenia

13.11.2020
09:20 - 10:10   XVII Sesja Rady Gminy w Trzebiechowie - TEST

  Porządek obrad

  • Tytuł: uchwała1
  • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
  • Wynik: Nie przyjęto