Szczegóły posiedzenia

15.04.2024
12:00 - 17:00   XLVII Sesja Rady Gminy w Trzebiechowie
  Data publikacji: ...
  Długość nagrania: ...

  Porządek obrad

 • Tytuł: 1. Otwarcie XLVII Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 2. Przyjęcie porządku obrad
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Nie przyjęto
 • Tytuł: Wniosek o zmianę porządku obrad
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 2. Przyjęcie porządku obrad
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 3. Nadanie tytułu Zasłużony dla Gminy Trzebiechów
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 4. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 5. Informacje Wójta Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebiechów na lata 2023 – 2038
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienie do sporządzenia planu ogólnego Gminy Trzebiechów
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 9. Podjęcie uchwały w sprawie ograniczenia sprzedaży napojów alkoholowych w godzinach nocnych
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwał Rady Gminy dotyczących wysokości ekwiwalentu pieniężnego członków OSP
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 11. Przyjęcie protokołu z XLV Sesji Rady Gminy
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 12. Przyjęcie protokołu z XLVI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 13. Podsumowanie kadencji VIII Rady Gminy w Trzebiechowie. Przewodniczący Rady Gminy i Wójt Gminy Trzebiechów
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 14. Zamknięcie XLVII Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie
 • Typ punktu: Komunikat