Szczegóły posiedzenia

20.05.2019
11:30 - 13:00   VI Sesja Rady Gminy Trzebiechó - test

  Porządek obrad

 • Tytuł: Przyjęcie porządku obrad.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii o aktualnych zagrożeniach dot. afrykańskiego pomoru świń (ASF).
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: test3
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: test2
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Nie przyjęto
 • Tytuł: test2 [Reasumpcja #1]
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: Sprawozdanie Wójta Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Trzebiechowie.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Nie przyjęto
 • Tytuł: Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy w Trzebiechowie.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Nie przyjęto
 • Tytuł: Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresy świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Nie przyjęto
 • Tytuł: Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2015 – 2022 (załącznik do uchwały dostępny jest w BIP )
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: Przyjęcie protokołu z V Sesji Rady Gminy.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Nie przyjęto
 • Tytuł: Zamknięcie VI Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie.
 • Typ punktu: Komunikat