Szczegóły posiedzenia

24.05.2019
10:00 - 14:00   VI Sesja Rady Gminy Trzebiechów
  Data publikacji: ...
  Długość nagrania: ...

  Porządek obrad

 • Tytuł: 1. Otwarcie VI Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 2. Przyjęcie porządku obrad
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 3. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii o aktualnych zagrożeniach dot. afrykańskiego pomoru świń (ASF)
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 5. Sprawozdanie Wójta Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Trzebiechowie
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy w Trzebiechowie
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 8. Podjęcie uchwały w sprawie zasad zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Rady Gminy w Trzebiechowie
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 9. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresy świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2015 – 2022
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019r
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały WPF na lata 2019 - 2030
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 13. Przyjęcie protokołu z V Sesji Rady Gminy
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 15. Zamknięcie VI Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie
 • Typ punktu: Komunikat