Szczegóły posiedzenia

25.02.2022
10:00 - 16:00   XXVII Sesja Rady Gminy w Trzebiechowie

  Porządek obrad

 • Tytuł: 1. Otwarcie XXVII Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: Wniosek o zmianę porządku obrad
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 2. Przyjęcie porządku obrad
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 3. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach międzysesyjnych
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 4. Informacje Wójta Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjny
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 5. Informacje o stanie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Trzebiechów za rok 2021
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 6. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Trzebiechów za rok 2021
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 7. Informacja na temat gospodarki leśnej na terenie Gminy Trzebiechów w roku 2021
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczania urządzeń w pasie drogowym dróg gminnych
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Trzebiechów
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 10. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych w Gminie Trzebiechów
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wysokości opłat w żłobku, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Trzebiechów
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 12. Podjęcie uchwały w sprawie w zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zielonogórskiemu
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zielonogórskiemu na zadania bieżące związane z zatrudnieniem Powiatowego Konserwatora Zabytków
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebiechów na lata 2022 – 2037
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy w Trzebiechowie na 2022 rok
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Trzebiechowie na rok 2022
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 19. Sprawozdanie z wysokości wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 20. Sprawozdanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Trzebiechów za 2021 rok
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 21. Sprawozdanie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebiechowie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za rok 2021
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 22. Sprawozdanie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebiechowie z działalności ośrodka za rok 2021
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 23. Przyjęcie protokołu z XXVI Sesji Rady Gminy
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 25. Zamknięcie XXVI Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie
 • Typ punktu: Komunikat